1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents: l’empresa titular de domini web ca Juncà Gelatines, SL (d’ara endavant Juncà Gelatines), amb domicili a aquest efecte al C. dels Blanquers, 84, 17820 Banyoles, Girona número de CIF: B17726811 inscrita al Registre Mercantil de Girona, al tom 1366, foli 182, full GI-51096, inscripció 1. Correu electrònic de contacte: atencionalcliente@192.168.131.34 del lloc web.

Telèfon de contacte: +34 972 57 04 08
Horari d’atenció: de 9.00 a 13.00 hores.

2. USUARIS
L’accés i/o ús d’aquest portal de Juncà Gelatines atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús reflectides aquí. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin de compliment obligat.

3. ÚS DEL PORTAL
www.colvitae.net proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, els continguts) a Internet pertanyents a Juncà Gelatines o als seus llicenciants als quals l’USUARI pugui tenir accés. L´USUARI assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre, l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable,
comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Juncà Gelatines no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Juncà Gelatines per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Juncà Gelatines o bé dels seus llicenciants.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Juncà Gelatines. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Juncà Gelatines. Podreu visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Juncà Gelatines.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
Juncà Gelatines no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

6. MODIFICACIONS
Juncà Gelatines es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a el portal.

7. ENLLAÇOS
En el cas que a www.colvitae.net es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Juncà Gelatines no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
Juncà Gelatines assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i
constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels hipervincles esmentats o altres llocs d’Internet.
Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. DRET D’EXCLUSIÓ
Juncà Gelatines es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

9.GENERALITATS
Juncà Gelatines perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
Juncà Gelatines podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.
La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per altres.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre Juncà Gelatines i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.

12. PREUS
Els preus mostrats inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) legalment aplicable i s’indiquen en euros. Llevat que s’indiqui expressament el contrari, els preus indicats no inclouen les despeses d’enviament.

13. ENVIAMENTS
Els productes oferts al lloc web s’enviaran únicament a Espanya (Península, Canàries i Balears). No es faran enviaments fora de la zona de lliurament esmentada.

14. TERMINIS DE LLIURAMENT
Els terminis de lliurament s’indiquen tot seguit.
• Península i Balears: 2 dies hàbils.
• Canàries: 4 dies hàbils.
Els productes els lliuraments dels quals requereixin de terminis diferents reflectiran aquesta particularitat en la seva descripció. El producte només serà enviat una vegada se n’hagi rebut l’abonament.

15. MÈTODES DE PAGAMENT
S’ofereixen els mètodes de pagament següents: transferència bancària i targeta de crèdit/dèbit. En cas de seleccionar transferència bancària, se us facilitarà per correu electrònic les dades del compte al qual haureu de realitzar la transferència.

16. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA
La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, d’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la qual es troba disponible a l’enllaç següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.