QUALITAT

Els productes fabricats a Juncà Gelatines S.L. compleixen amb tots els estàndards de qualitat avalats per les certificacions ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005.

Juncà Gelatines S.L. selecciona les matèries primeres i les processa d’acord amb les normatives Europees vigents i a més compleix amb la legislació alimentària específica de cada país Europeu.

A Juncà Gelatines S.L. les auditories internes i externes garanteixen el sistema de qualitat implantat. La visió global de la qualitat de Juncà Gelatines S.L. té com a objectiu principal la satisfacció del client a través d’un servei que compleixi amb les seves expectatives.

El Sistema de Control de Qualitat implantat a Juncà Gelatines S.L. està basat en un rigorós control de totes les etapes del procés de fabricació, des de la recepció de la matèria primera fins a l’obtenció del producte final.

El nostre Sistema de Qualitat consisteix en el registre i control de totes i cada una de les operacions realitzades en la fabricació de cada un dels nostres lots de gelatina, la qual cosa permet tenir controlada la traçabilitat i garanteix el compliment de les especificacions.

Els nostres tècnics de laboratori analitzen les propietats organolèptiques del producte, les seves característiques físico-químiques i la conformitat microbiològica sotmetent el producte a un complex examen de qualitat.

A Juncà Gelatines S.L. som plenament conscients de la importància del respecte cap al medi ambient i des del nostre Departament Mediambiental treballem per aconseguir la cura de l’entorn natural.

Durant els últims anys, hem reduït considerablement l’impacte de la fabricació en el medi ambient a través de plans i projectes, com per exemple:

  • Implantació d’un programa de control i minimització de l’ús de l’aigua
  • L’ampliació i modernització de la planta de tractament d’aigües residuals
  • La modernització del sistema de fabricació, projecte LIFE ( LIFE 4 ENV/ES/000224-JELLY)